top of page
Fist Bump

אתם יכולים לעשות את ההבדל

KOBI7071.jpg

בואו להצטרף אלינו 

שיתופי פעולה
Anchor 1

שיתופי פעולה

אם אתם מנהלי רווחה של חברה גדולה, אם אתם מנהלים צוות עובדים, אם אתם רואים את עצמכם משלבים אנשים עם צרכים מיוחדים במקום העבודה שלכם, אנחנו פה בשביל זה. בית מליכסון, מתחם מקדם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים, מאפשרים לכל מקבלי השירות שלנו להביא את עצמם לידי ביטוי בכל תחום שהם רוצים. אנחנו מחפשים על הזמן שיתופי פעולה, מארזים חדשים, ופעילויות שמקדמות ומאפשרות לכל אחד ממקבלי השירות שלנו. והכל נעשה 
מכל ה - 💚 על ידי אנשים מיוחדים המגיעים כל בוקר למתחם מתקדם תעסוקה, כחלק מהרצף התעסוקתי המיוחד, של עמותת אילן. המקום מאפשר לכל אחד לבצע סדרה של פעולות, בהתאם ליכולות ולמגבלה שלו, מתוך מטרה לקדם ולשלב בחברות ועסקים בקהילה

תודה שפנית אלינו !

Fist Bump

אתם יכולים לעשות את ההבדל

KOBI7071.jpg

בואו להצטרף אלינו 

שיתופי פעולה
Anchor 1
bottom of page